Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

 

 

Vážení klienti,

 

v tomto informačnom memorande chceme poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Na úvod by sme chceli vysvetliť, prečo sme Vás požiadali o súhlas so spracúvaním osobných údajov. Hlavným cieľom uvedeného spracovania je ponúknuť najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch, službách a našich obchodných partneroch. Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie, a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste neboli zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú Vašim potrebám.

 

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sme pripravili vo forme otázok, aby toto informačné memorandum bolo čo najviac prehľadné a praktické z hľadiska vyhľadávania informácií. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu, pošlite e-mail na adresu: pravnik@binyapiholding.sk

 

 

 

 

OBSAH

 1. Kto je správca vašich osobných údajov?
 2. Aké Vaše osobné údaje spracúvame?
 3. Z akých zdrojov osobné údaje pochádzajú?
 4. Na aké účely ste poskytli svoj súhlas?
 5. Cookies a iné marketingové nástroje
 6. Spracúvame osobné údaje bez Vášho súhlasu?
 7. Prečo dochádza k profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu?
 8. Ako dlho budeme spracúvať̌ Vaše osobné údaje?
 9. Kto sú naši obchodní partneri?
 10. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?
 11. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov?
 12. Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.

V súvislosti s www.beaverprofessional.sk je správcom osobných údajov spoločnosť:

 

HOLDING DENNISZ SADOGLU, a.s.
IČO: 50632582
DIČ: 2120404000
IČ DPH: SK2120404000

Sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača

 

 1. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Na marketingové účely a účely plnenia zmluvy v prípade objednávky tovaru spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov (a iných údajov týkajúcich sa obchodných spoločností):

 

■Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, názov spoločnosti, sídlo, dátum narodenia, adresa, IČO, DIČ, IČ DPH, e-mailovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie

■Informácie o využití produktov a služieb – aké služby ste u nás mali v minulosti, informácie o využívaní internetovej zákazníckej zóny. Na základe týchto údajov vieme odporúčať vhodné produkty a služby.

■Informácie zo záznamov telefonických hovorov alebo iných interakcií s Vami, napríklad pomocou e-mailu, chatu, SMS správ.

■Ak ste sa u nás registrovali spracúvame tiež prihlasovacie údaje. Nemáme prístup k Vášmu skutočnému heslu.

■Cookies (viac o nich sa dočítate v bode 5.)

 

 1. Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve, prípadne ste ich uviedli na ďalších dokumentoch alebo pri registrácii či objednávke produktu.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

 

 1. NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Súhlas ste poskytli na marketingové účely, ktoré zahŕňajú nasledujúce činnosti:

■Ponuka produktov a služieb. Ponuky na základe Vášho súhlasu môžeme poskytovať elektronickou formou, najmä formou e-mailových správ alebo správ posielaných na mobilné zariadenia cez telefónne číslo, prostredníctvom webovej klientskej zóny, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru,

■Automatizované spracúvanie osobných údajov (profilovanie) s cieľom prispôsobiť obchodnú ponuku Vašim individuálnym potrebám,

■Prieskumy trhu a prieskumy spokojnosti zákazníkov s využívanými produktmi a službami.

Súhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovoľný. Je však nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli posielať individuálne ponuky našich produktov a služieb a ponuky produktov a služieb našich obchodných partnerov. Bez takto poskytnutého súhlasu individuálne ponuky produktov a služieb nemôžeme poskytovať.

 

 1. COOKIES A INÉ MARKETINGOVÉ NÁSTROJE

V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných predávajúcim, a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok, na účely reklamy a na štatistickú evidenciu používania našej webovej stránky.

Prehliadač je možné nastaviť tak, aby sa vo Vašom počítači cookies neukladali prípadne je možné nastaviť prehliadač tak, aby Vás vždy upozornil pred uložením nového súboru cookie. Deaktivovanie cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

 

Cookies môžete spravovať pomocou nasledujúcich nástrojov:

 

Prehliadač: Mozzila Firefox

https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac

 

Prehliadač: Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sk

 

Prehliadač: Internet Explorer

https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

V prípade, že využívate iný ako uvedený prehliadač a neviete si rady s nastavením cookies, alebo Vám uvedené nástroje nefungujú, kontaktujte e-mailom nášho pracovníka na e-mailovej adrese: pravnik@binyapiholding.sk

 

■Google Analytics

Google Analytics je nástroj, ktorý slúži na sledovanie a poskytovanie údajov o návštevnosti našej webovej stránky. Dovoľuje nám zbierať a vyhodnocovať informácie o Vašom správaní na našej webovej stránke, ako napríklad informácie:

 

 • odkiaľ ľudia prišli na našu webovú stránku,
 • ako sa na našej webovej stránke správali v priebehu prehliadania,
 • či nakúpili, poslali formulár

 

Ďalšie informácie o Google Analytics a o možnosti blokácie tohto nástroja nájdete na tejto adrese: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=sk

 

Prípadne môžete e-mailom kontaktovať nášho pracovníka na e-mailovej adrese: pravnik@binyapiholding.sk

 

 1. SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE BEZ VÁŠHO SÚHLASU?

Bez Vášho súhlasu spracúvame osobné údaje nevyhnutne potrebné na účely plnenia zmluvy, ktorá vzniká v prípade objednávky tovaru prostredníctvom nášho e-shopu. Predmetné údaje nám poskytujete pri objednávke priamo Vy a bez Vášho súhlasu ich na iné účely nespracúvame.

 

Bez Vášho súhlasu ďalej spracúvame Vaše osobné údaje prostredníctvom cookies a ostatných marketingových nástrojov uvedených v bode 5. tohto dokumentu. Ako právny základ na toto spracúvanie nám slúži náš oprávnený záujem v zmysle článku č. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

 

 1. PREČO DOCHÁDZA K PROFILOVANIU A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVANIU?

Naša spoločnosť sa snaží poskytovať individuálne upravené ponuky produktov a služieb. Z tohto dôvodu Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu profilujeme. Na tento účel používame automatické informačné systémy, webové aplikácie alebo kalkulačky. Podľa toho posielame individualizované správy a ponuky produktov a služieb našej spoločnosti.

Automatické vyhodnocovanie (profilovanie) osobných údajov nám pomôže Vás a Vaše potreby lepšie spoznať, odhadnúť budúce konanie a podľa toho prispôsobiť naše produkty a služby.

 

 1. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili spoločnosti na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 10 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte.

Ak nie ste, ani sa nestanete klientom spoločnosti, Váš súhlas bude v platnosti 10 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú Vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

 1. KTO SÚ NAŠI OBCHODNÍ PARTNERI?

V súhlase ste tiež súhlasili s ponukami produktov a odovzdaním osobných údajov našim vybraným obchodným partnerom. Naši obchodní partneri rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov a uzatvorili sme s nimi zmluvu o spracúvaní osobných údajov.

Obchodní partneri sú:

 

BINYAPI HOLDING SK, s. r. o.

sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – Rača

IČO: 36 023 663

 

 1. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov na marketingové účely a účely plnenia zmluvy môžu mať k Vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti a spracúvanie osobných údajov na marketingové účely. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov. Sprostredkovateľmi nie sú zahraničné osoby.

 

 1. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie Vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť̌ nasledujúce práva:

 

Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne
aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu
alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

 

Právo na opravu

Spracúvame Vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Zmenili ste, napríklad, adresu bydliska? Prosím, informujte nás o tom a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V niektorých zákonom stanovených prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu hodnoteniu, pretože aj spoločnosť HOLDING DENNISZ SADOGLU, a.s. má povinnosť alebo oprávnený záujem ponechať si osobné údaje. Výnimkou je spracúvanie osobných údajov na účely marketingu keď v prípade uplatnenia právna na výmaz okamžite prestávame so spracovaním Vašich osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa Vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely alebo si želáte osobné údaje blokovať.

 

Právo na prenosnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte Vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

 

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti písomnou žiadosťou zaslanou na adresu spoločnosti HOLDING DENNISZ SADOGLU, a.s., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača. Taktiež poskytujeme možnosť uplatnenia práv prostredníctvom webovej adresy: https://beaverprofessional.sk/gdpr alebo poslaním e-mailu na adresu: pravnik@binyapiholding.sk

 

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

 

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach poskytneme čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na dva mesiace. O predĺžení, vrátane uvedenia dôvodov, Vás budeme informovať.

 

 

 

 

 1. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená,že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky produktov a služieb a našich obchodných partnerov? Je nám to ľúto, ale Vaše rozhodnutie úplne rešpektujeme.

 

 

 

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

■Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, Vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme Vás vedeli identifikovať.

■Komu odvolanie podávate

■Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme Vám mohli vyhovieť.

 

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

■Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať v písomnej podobe (e-mail sa považuje za dodržanie písomnej podoby), a to preto, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam. Uvedené je možné realizovať dvoma spôsobmi:

■Písomným vyhlásením poslaným na adresu spoločnosti HOLDING DENNISZ SADOGLU, a.s., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava – mestská časť Rača.

■E-mailom na e-mailovú adresu: pravnik@binyapiholding.sk